O niezbędności separatorów ściekowych

Separatory to urządzenia niezbędne dla wszelkich podmiotów produkujących ścieki, w których zawarte są między innymi substancje tłuszczowe. Instalowane są więc w odpływach takich miejsc jak restauracje, bary, zakłady spożywcze, stacje benzynowe, myjnie samochodowe. Tłuszcz ma tę właściwość, że wpuszczany do kanalizacji, osadza się na ścianie rury, powodując jej niedrożność. Separator ma za zadanie oczyścić przesyłane odpady z tłuszczu przed wpuszczeniem ich do kanalizacji.

Trwały separator tłuszczy i ścieków

DystrybutoryWspomaga więc pracę oczyszczalni ścieków, chroni instalację kanalizacyjną oraz wody powierzchniowe. Wyróżniamy dwa najważniejsze elementy separatora. Pierwszy z nich to komora separacyjna. Zachodzą w niej procesy sedymentacji części stałych, czyli oddzielenie substancji stałych od ciekłych, oraz flotacja oleju, czyli rozdzielenie właściwych tłuszczy od reszty ścieków. Drugi ważny komponent separatora to osadnik, który gromadzi odseparowany tłuszcz. Wykorzystując siłę grawitacji, osadnik zatrzymuje tłuszcz przed przedostaniem się do kanalizacji i przetrzymuje go między dopływem a odpływem. Trwały separator ścieków oczyszcza odpady gospodarcze nie tylko z tłuszczów. Istnieje kilka rodzajów takich urządzeń, w zależności od substancji wymagającej odseparowania. Oprócz tłuszczowych, wyróżniamy separatory substancji ropopochodnych, skrobi oraz zawiesin mineralnych, takich jak piasek. Przez dane urządzenie należy więc przepuszczać tylko takie substancje, do których zostało ono przeznaczone. Nie wolno mieszać ich i wykorzystywać jednego rodzaju separatora do każdej dowolnej substancji.

Plamy tłuszczuZanim zainstalujemy urządzenie podczyszczające ścieki, musimy zbadać jakość oraz ilość cieczy, która jest odprowadzana z naszego zakładu. W tym celu należy określić maksymalny przepływ ścieków, ich temperaturę, gęstość oraz czynniki mające wpływ na ich czyszczenie. Posiadanie separatora jest podyktowane prawnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Instalacja urządzeń podczyszczających ścieki jest więc konieczna, jak również obowiązkowa jest prawidłowa ich eksploatacja i regularna ocena jakości i ilości przesyłanych ścieków przez właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto, tłuszcze oraz odpady ropopochodne są kwalifikowane przez ustawę o odpadach jako niebezpieczne.

Decydując się więc na prowadzenie własnej działalności, należy zwrócić szczególną uwagę na to, co będziemy odprowadzać do ścieków i zainwestować w taki rodzaj separatora, który będzie spełniał wymogi naszego charakteru pracy. Do przestrzegania zasad odprowadzania ścieków jesteśmy zobowiązani prawnie.