Czego dowiemy się o gruncie od specjalistów?

kompleksowe badanie gruntu

Aby dowiedzieć się, jakimi cechami fizyczno-mechanicznymi charakteryzuje się dany grunt, należy przeprowadzić jego kompleksowe badania. Pozwalają one na określenie warstw występujących w gruncie, ich barwy, wilgotności oraz zawartości poszczególnych minerałów.

O czym dowiadujemy się z badań gruntu?

kompleksowe badanie gruntuW geologii wykorzystywane są różne metody badania gruntu – wszystkie badania muszą być jednak przeprowadzane przez profesjonalistów, gdyż tylko oni znają techniki pozwalające na pobranie nienaruszonej próbki gruntu, co umożliwi uzyskanie precyzyjnych wyników badań. Takie pobrane próbki poddaje się analizie makroskopowej, która pozwala określić wszystkie wcześniej wymienionkoe cechy gruntu – na przykład, czy jest on spoisty, niespoisty: do określenia tych właściwości, konieczne jest przeprowadzenie próby wałeczkowania. Dzięki uformowaniu grudki ziemi w wałeczek, możemy zobaczyć, czy pojawią się spękania, czy wałeczek będzie się łamał. Już na podstawie tego badania można określić rodzaj gruntu, jednak dla pewności można przeprowadzić także próbę rozmakania oraz rozcierania. W następnych krokach, jeśli chodzi o kompleksowe badanie gruntu, należy określić barwę gruntu oraz oznaczyć jego wilgotność.

kompleksowe badanie gruntuDalej badacze powinni skupić się na określeniu plastyczności i konsystencji gruntu – na tej podstawie można wywnioskować, czy grunt zawiera dużo pyłu, piasku, czy może jest bogaty w ił. Kompleksowe badania gruntu pozwalają też określić zawartość węglanu wapnia – badanie to przeprowadza się z wykorzystaniem odpowiednio rozcieńczonego roztworu kwasu solnego, który reaguje z gruntem, jeśli jest on wapnisty. Oprócz samego badania gruntu, konieczne jest określenie także warunków hydrologicznych danego terenu, dlatego też całe badania geologiczne wykonuje się etapowo. W pierwszym etapie zadaniem badacza jest ocenienie, czy dany teren nadaje się do budowy – można w ten sposób uniknąć słabych gruntów i wybrać jak najlepszą lokalizację dla danej inwestycji. W etapie podstawowym można już określić metody, które najlepiej wybrać do budowy obiektu. W uzupełniających badaniach podłoża badacz skupia się na tym, w jaki sposób można wzmocnić słabe grunty, a także określa właściwości gruntu, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia robót ziemnych.

Choć wydaje się, że badania gruntu nie są niczym ważnym, bo ?budować można wszędzie? – nie jest to prawdą. Zwłaszcza przy projektach inżynierskich ? na przykład przy budowie mostu ? konieczne jest dokładne przeprowadzenie wszystkich badań, aby później powstały most mógł cieszyć się długą żywotnością.