Jak przeprowadzić pomiar elektryczny?

Wykonywanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkiem definiowanym przez różne ustawy. Obowiązkiem dotrzymywania odpowiednich terminów obarczony jest właściciel lub zarządca danej nieruchomości. Zobowiązanie dotrzymywania odpowiednich terminów w celu przeprowadzenia: pomiaru rezystancji, oraz skontrolowania ciągłości oraz stanu przewodów to sprawa dotycząca bezpieczeństwa lokatorów lub użytkowników nieruchomości.

Pomiary zgodne z ustawą

pomiary elektryczneW związku z tym taka kontrola nie powinna być zaniedbywana. Zatem jak przeprowadzić takie pomiary i kto może tego dokonać? Przeprowadzanie takich kontroli powinno następować w przypadkach gdy instalacja elektryczna została naprawiona, instalowana od samego początku lub gdy wymienione zostaną konkretne segmenty. Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zawsze przed ostatecznym rozpoczęciem użytkowania instalacji. Serwis ten powinien być wykonywany regularnie co pięć lat, okres ten nie powinien zostać przekroczony. Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli przede wszystkim aby móc zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom budynku lub w odpowiednim czasie wychwycić powstałe ewentualne odchyły od normy. Kontrole te wynikają z obowiązków zarządcy, które zostały ustanowione w Prawie Budowlanym, Prawie energetycznym oraz jasno rozpisanych przepisów przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych. Owe pomiary elektryczne może przeprowadzać tylko doświadczony elektryk.

pomiary elektryczneNiezbędne jest również aby posiadał odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do przeprowadzenie owych kontroli pomiarowych. Prawidłowa kontrola powinna przebiegać w następujących etapach: Pierwszą procedurą jest przeprowadzenie oględzin całej instalacji. Kolejnym krokiem jest zmierzenie rezystancji izolacji. Ten proces jest bardzo ważny w procesie ochrony przeciwpożarowej. Następnie przeprowadzane są testy zwarciowe polegają na sprawdzeniu czy w trakcie nieprawidłowości całe zasilanie odłączy się automatycznie w odpowiednim czasie. Ostatnim etapem pomiarów jest sprawdzenie ciągłości wszystkich przewodów w tym również tych ochronnych. Podsumowując usługa jaką są pomiary elektryczne zgodnie z wieloma ustawami jest obowiązkowa, Zatrudnienie wykwalifikowanego elektryka należy do obowiązków osoby zarządzającej nieruchomością.

Przed zatrudnieniem elektryka należy dokładnie sprawdzić jego kwalifikacje oraz uprawnienia firmy która go zatrudnia. Najlepszym sposobem na to jest zapytanie o posiadanie odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych. Cena takiej usługi zależna jest od miasta w którym jest przeprowadzana,