Wykorzystanie kamer inspekcyjnych w kanalizacji

kamery kanalizacyjne

W miastach oraz wszelkich miejscowościach, w których istnieje kanalizacja, przeprowadzane muszą być terminowe przeglądy sieci kanalizacyjnej. Przegląd systemów kanalizacyjnych przeprowadza się w celu sprawdzenia stanu kanalizacji, jak i zlokalizowanie uszkodzeń oraz archiwizację danych.

Kamery i rozpoznanie sytuacji

kamery kanalizacyjneJednak przez przystąpieniem do przegląd, sieć należy prawidłowo i dokładnie oczyścić. Kamerę kanalizacyjną wykorzystuje się również do sprawdzenia stanu i określenia ewentualnych usterek w nowo powstałych sieciach kanalizacyjnych. Dzięki inspekcji kamerą kanalizacyjną można dokonać przeglądu gwarancyjnego bądź pogwarancyjnego. Oprócz tego nowoczesne, cyfrowe kamery kanalizacyjne pozwalają na precyzyjne rozpoznanie stanu aktualnego przewodów kanalizacyjnych, jak również przekazują wiarygodny stan rurociągów oraz informacje dotyczące spadków i wzniesień, które znajdują się w kanalizacji. Poprzez zastosowanie kamery określimy także stopień zanieczyszczenia w kanale, jak wygląda sieć rozgałęzień oraz czy powstały w kanałach przeszkody uniemożliwiające prawidłowy przepływ. Dzięki filmowi nagranemu kamerą dowiemy się również o obcych przyłączach do kanału, które nie powinny w nim istnieć. W momencie, gdy inspekcja sieci kanalizacyjnej zostanie dokonana otrzymujemy zazwyczaj płytę DVD z nagranym na nią materiałem.

kamery kanalizacyjneKamery inspekcyjne, służące do telewizyjne inspekcji kanałów kanalizacyjnych nagrywają film w wysokiej jakości. Niektóre firmy używają również kamer termowizyjnych. Ich działanie określa nawet najmniejsze spadki temperatury. Inspekcja wykonana za pomocą kamery inspekcyjnej umożliwia dokonanie wszelkich pomiarów i konserwacji bez potrzeby odkopywania dużej powierzchni rur kanalizacyjnych. Samojezdne kamery są doskonałą alternatywą dla sporządzanych wcześniej inspekcji przełazowych, czyli takich, w których to człowiek, samodzielnie musiał dokonać analizy poprzez wczołgiwanie się do rury kanalizacyjnej. Kamery inspekcyjne wykorzystuje się również do wykonywania szczegółowej analizy i inspekcji przewodów kominowych lub innych miejsc, do których nie można dotrzeć. Samojezdne kamery kanalizacyjne nie są jedynymi urządzeniami wykorzystywanymi w kanalizacji. Na rynku dostępne są również urządzenia samojezdne służące do mycia i czyszczenia sieci kanalizacyjnej w sposób bez wykopowy.

Poza kanalizacją urządzenie to doskonale sprawdza się również do usuwania zabrudzeń i inspekcji dna studni. Za pomocą powyższych przedmiotów można dokonać analizy miejsc trudno dostępnych i nietypowych. Używa się ich również w kopalniach lub podczas pracy wykonywanych pod ziemią.